De transitiecoach

De transitiecoach begeleidt leerlingen voor wie dat niet vanzelfsprekend is van onderwijs naar een betaalde baan. Hij zet zijn specifieke expertise in om dit voor elkaar te krijgen, samen met de stagedocent, gemeente, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en uiteindelijk de werkgever. Samen zorgen we voor een duurzame overgang van onderwijs naar arbeid.

Brugfunctie

We nemen het werk van de school, RMC en de gemeente niet over. We vullen aan en werken samen, bundelen de expertise en zorgen voor een brugfunctie voor de leerling naar duurzaam regulier werk. Lees meer over onze werkwijze.

Groot werkgeversnetwerk

De transitiecoach maakt gebruik van het grote werkgeversnetwerk van Jobstap. Van grote organisaties zoals DSM, ISS, Hogeschool Utrecht, RAI Amsterdam en het MUMC tot kleinere MKB-bedrijven (lees ook: ervaringen relaties). Samen met deze werkgevers werkt Jobstap aan het vormgeven van inclusief ondernemen. Hierdoor heeft de transitiecoach goede ingangen voor leerlingen.

bruggenbouwer

De transitiecoach: een echte bruggenbouwer

Wilt u ook aan de slag met de sluitende aanpak?

Maatschappelijke betrokkenheid

Waar jobcoaching normaal pas aan de orde is als een jongere een baan heeft, gaan we met de transitiecoach preventief te werk. We bewerkstelligen de stap naar regulier betaald werk en voorkomen dat de leerling in de uitkering terecht komt.

Als een jongere thuis komt te zitten en in de uitkering terecht komt, is dit een negatieve ervaring in zijn loopbaan. Het is slecht voor zijn ontwikkeling, zijn zelfvertrouwen daalt, hij is niet zelfstandig en afhankelijk. Daarom willen we samen met school en gemeente een duurzaam perspectief bieden aan de jongere. Dankzij de maatschappelijke betrokkenheid van deze partijen zou dat gezamenlijk moeten lukken.

Vervolgtraject

De transitiecoach ondersteunt de jongere nog een bepaalde tijd na het vinden van een baan. Wanneer blijkt dat de jongere voor langere tijd jobcoaching nodig heeft, zorgt de transitiecoach voor een overdracht naar een jobcoach. Bijvoorbeeld een jobcoach van Jobstap.

Maak kennis met de transitiecoach

Folder

Alle informatie nog eens op uw gemak lezen?

Download dan onze folder over de transitiecoach.

Typ de zoekterm in druk op enter!