Doelgroep

De transitiecoach ondersteunt jongeren voor wie het behalen van een startkwalificatie momenteel niet tot de mogelijkheden behoort.

Veelal hebben deze jongeren ook ondersteuning nodig op andere leefgebieden. Daarom begeleidt de transitiecoach de leerling al tijdens zijn schoolperiode indien nodig op 4 leefgebieden:

  • Wonen
  • Vrije tijd
  • Leren
  • Arbeid

Duurzaam deelnemen

We willen dat de jongeren kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Een groot aantal heeft daarbij passende begeleiding nodig. Zeker in de overgang van de ene naar de andere fase. Van leerling naar werknemer. We willen voorkomen dat zij thuis komen te zitten. We willen juist dat ze duurzaam inzetbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

op-de-brug

Helpt u mee?

Neem dan contact met ons op!

Typ de zoekterm in druk op enter!