ESF 2014-2020

Arbeidsparticipatie is binnen Europa een belangrijk thema. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft een speciaal programma beschikbaar om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten: ESF 2014-2020.

Voor jongeren die ingeschreven staan in het Praktijkonderwijs (PRO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), kan de school een beroep doen op het Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020. De ESF-gelden zijn bedoeld om de arbeidskansen van deze jongeren te vergroten.

Aanvragen via centrumgemeente

PRO- en VSO-scholen kunnen bij hun centrumgemeente een (gezamenlijk) beroep doen op geoormerkte ESF-gelden. Zo kunnen ze subsidie krijgen voor een aantal specifieke activiteiten, waaronder jobcoaching. Ook de transitiecoach valt hier onder.

Co-financiering

De subsidie vanuit het ESF betreft een co-financiering. Dit houdt in dat 50% van de besteding aan kosten/uren vanuit het ESF wordt vergoed. Hierdoor halveert het uurtarief van de transitiecoach, waarmee u dus voordelig veel extra kennis in huis haalt. En niet geheel onbelangrijk: we vergroten de kansen van de jongeren op duurzame arbeid.

Meer informatie

Meer weten over ESF 2014-2020? We hebben enkele PDF-bestanden voor u op een rij gezet.

Heeft u nog vragen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Typ de zoekterm in druk op enter!