Werkwijze

De transitiecoach werkt niet vanuit een kantoor. Hij is op school aanwezig, gaat langs bij de stage- of werkplek, verzorgt de uitvoering van het traject (begeleiding, werkfit maken) en is daardoor dus ook een echte uitvoerder.

Nauwe samenwerking

De transitiecoach werkt nauw samen met de stagedocent, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), gemeente en ouders. Hij bundelt de expertises en voegt zijn eigen expertise er aan toe. Ook laat hij de partijen onderling hun kennis delen.

op-de-brug-met-samenwerkingspartners

4 leefgebieden

De transitiecoach begeleidt de leerling al tijdens zijn schoolperiode indien nodig op vier leefgebieden:

  • Wonen
  • Vrije tijd
  • Leren
  • Arbeid

Door niet alleen de focus op onderwijs of arbeid te leggen, vergroten we de kansen van de leerling.

leefgebieden

Wilt u ook aan de slag?

Typ de zoekterm in druk op enter!